Byggmester Kjell Aarvik

19.11.2020

Byggebransjen går i møte ei ny bransjestandard, og denne byggmesteren vil gå foran som eit godt døme for andre i same bransje.

Gjennom Grøn Bjørnafjord har Byggemester Kjell Aarvik AS satt seg mål om å bli utsleppsfri innan 2030, blant anna med å gjera bilparken sin heil-elektrisk.


Prosjektleiar Byggmester Kjell Aarvik

Bjarte Aarvik
bjarte@aarvik.as