Oseana Kunst- og kultursenter

19.11.2020

Kultursenteret produserer i dag sin egen energi gjennom solceller på taket, men ønsker gjere enda meir for å sette klima på agendaen for både publikum, sine ansatte og andre kulturhus. 

Gjennom Grøn Bjørnafjord har dei samla ansatte sine idear og kopla på ressursar og samarbeidspartnarar lokalt og nasjonalt for å realisera ein omfattande berekraft-festival som skal haldast i mai 2021. 


Prosjektleiar Oseana:

Lasse Nordahl- Pedersen
lasse@oseana.no