Solstrand Hotel- og Bad

27.10.2020

Siden 1971 har hotellet hatt sterkt fokus på grøn utvikling og er allereie eit fyrtårn i sin bransje. 

Gjennom Grøn Bjørnafjord utfordrar Solstrand Hotel og Bad konseptet «Klimanøytralitet» og søkar løysingar for korleis hotellet kan oppnå klimanøytralitet utan klimakvoter.


Prosjektleiar Solstrand Hotel- og Bad

Børrea Schau-Larsen 
bsl@solstrand.com