Fagleg prosjektgruppe

Prosjektet "Grøn Bjørnafjord" har eit sterkt fagleg nettverk i ryggen. Dei stiller seg sjølve og kompetansen sin til rådvelde for prosjektetdeltakarane gjennom heile året. 

Rebekka Louise Armstrong Fretheim

Tom Hiis Bergh
Innovasjonsrådgiverar ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

E-post: Rebekka.Louise.Armstrong.Fretheim@hvl.no 
            Tom.Hiis.Bergh@hvl.no 

Telefon: +47 95290516

Spør oss om:
Kompetansemeklarar, MobiForsk, studententreprenørskap, verkemiddelapparat

Tim Genge
Seniorrådgivar ved Innovasjon Norge

E-post: tim.genge@innovasjonnorge.no

Telefon: +47 95858650

Spør meg om:
Teknologisk utvikling, internasjonalt marked, eksport, berekraftig omstilling og vekst, politisk rådgivning og forretningsutvikling

Kristin Guldbrandsen Frøysa
Energidirektør ved Universitetet i Bergen

E-post: kristin.Froysa@uib.no
Telefon: +4748022045

Spør meg om:
Fornybar energi, forsking og utdanning, overgang til lågutsleppsamfunn, FNs berekraftsmål

Annette Fagerhaug Stephansen
Forskingsleiar Digitale System ved Norce
Lidenskap for kunnskap - sammen for bærekraft

E-post: anst@norceresearch.no
Telefon: +47 402 23 815

Spør meg om:
Havvind, kunstig intelligens, teknologiutvikling (smarte sensorar)

Renate Nedregård
Strategisk rådgivar i Klimapartner Vestland
Noregs viktigaste partnerskap for grøn næringsutvikling 

E-post: renate@klimastiftelsen.no
Telefon: +47 41412707

Spør meg om:
Grøn forretningsstrategi, nasjonalt næringsnettverk, klimarekneskap, utsleppskutt

Kai Grieg
Rådgivar FN-sambandet

E-post: kai.grieg@fn.no
Telefon: +47 41120467

Spør meg om:
FNs berekraftsmål, formidling/undervisning, bedriftsbesøk 

Inge Døskeland

Seniorrådgivar 
Avdeling for innovasjon og næringsutvikling

E-post: Inge.doskeland@vlfk.no
Telefon: +47 45871519

Ressursområde:
Prosjektutvikling, tidlegfase nettverk og finanseringsordningar. Fornybar energi
Verkemiddelapparat. 
Sjømat, omstilling, marin sektor.

Jan Erik Røstbø
Styreleiar Bjørnafjorden næringsråd og Ilder AS

E-post: janerik@leankonsept.no
Telefon: +47 90074013

Spør meg om:

Teknologi, lokalt næringsnettverk, klima og miljøstrategi, internasjonalisering

Elin Thorsen Kløverød
Næringssjef og prosjektleiar Grøn Bjørnafjord

E-post elbt@bjornafjorden.kommune.no
Telefon: +47 99345108

Spør meg om:
Grøn Bjørnafjord
Idéutvikling, strategiutvikling, søknadshjelp, offentleg/privat innovasjon